Το 1997, η εταιρεία μεταφέρθηκε σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, έκτασης 13.350 τμ., στον κόμβο Νεμέας στην Ε.Ο. Αθηνών – Τριπόλεως. Οι στεγασμένοι, αποθηκευτικοί χώροι, κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής για την αποθήκευση τροφίμων.

contact from


    X